Geomorava s.r.o.

 

Jsme odborníky v oblasti GIS technologií. Pomáháme usnadnit správu a evidenci majetku a veškerých dat, které jsou založeny na geografické poloze.

Zpracováváme nejrůznější pasporty a to včetně pořízení vstupních dat až po jejich zapracování do mapového informačního systému.

Našimi klienty jsou města, obce a obecně všichni vlastníci jakéhokoli území, kteří jej chtějí efektivně spravovat.

Provádíme veškeré práce v katastru nemovitostí a v inženýrské geodézii - od geometrických plánů až po vytyčování hranic.

AKTUALITY

GDPR

4. března 2019
  • GDPR –General Data Protection Regulation (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů …
  • Účinnost od 25.5.2018
  • Vztahuje se na zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch osobních údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny

WSDP

4. března 2019

V návaznosti na nařízení Evropské Unie GDPR zavedl ČÚZK od nového roku velmi zásadní změny v distribuci údajů dat katastru nemovitostí. Nová data VFK budou pseudoanonymizovaná tzn., budou vydávána bez osobních údajů. K práci s osobními údaji vlastníků parcel, ale i účastníků řízení (a to včetně názvů právnických osob) bude nutné napojit mapový informační systém na webové služby dálkového přístupu (WSDP). Toto napojení bude umožněno prostřednictvím modulu WSDP v informačním systému. Ten umožní získat výpis z katastru nemovitostí (LV), informace o parcele, budově a jednotce a
přehled vlastnictví – vše ve formátu PDF nebo XML.

Nové partnerství

3. května 2018

Firma Geomorava s.r.o. se stává partnerem firmy T-MAPY, se kterou spolupracuje při tvorbě GIS systémů pro obce i města. Stávající spojení zajišťuje našim zákazníkům vysoký standart používaných GIS aplikací se zajištěním regionální podpory zákazníků, zpracování standartních GIS dat a zpracování uživatelsky přizpůsobených dat na míru.