Vítejte na Geomorava s.r.o.

Jsme odborníky v oblasti GIS technologií. Pomáháme usnadnit správu a evidenci majetku a veškerých dat, které jsou založeny na geografické poloze.

Zpracováváme nejrůznější pasporty a to včetně pořízení vstupních dat až po jejich zapracování do mapového informačního systému.

Našimi klienty jsou města, obce a obecně všichni vlastníci jakéhokoli území, kteří jej chtějí efektivně spravovat.

Provádíme veškeré práce v katastru nemovitostí a v inženýrské geodézii - od geometrických plánů až po vytyčování hranic.

AKTUALITY

PODZIMNÍ AKCE NA ZPRACOVÁNÍ PASPORTŮ

1. října 2019

PODZIMNÍ AKCE NA ZPRACOVÁNÍ PASPORTŮ
s padajícím lístím padají i ceny za zpracování pasportů, a to o 10 až 20 % (akce platí od 25. 9. do 21. 12. 2019)

Naše firma Geomorava s.r.o Prostějovmnohaleté zkušenosti s tvorbou pasportů pro obce. Profesionálně Vám zpracujeme pasporty jak místních komunikací a dopravního značení, hřbitova, veřejného osvětlení, kanalizace, vodovodu tak rovněž evidence mobiliáře, odpadového hospodářství, zeleně a mnoho dalších.

Obdržíte ucelenou dokumentaci v tištěné podobě (technickou zprávu-pdf, tabulkovou část, mapy ve formátu n až 0, v měřítku 1 : 2 000) a na CD (xls, pdf, data ve formátu shp, dxf).
 

Umožňujeme rovněž přehledné zobrazení v online mapové aplikaci (pokročilé filtrace dat).

Pokud by jste měli zájem o bližší informace či sestavení nabídky pro Vaši obec tak nás prosím kontaktujte.

Rádi za Vámi přijedeme a vyhotovíme nabídku.
 

 

Ukončení spolupráce s firmou BioNexus (dříve Cleerio s.r.o.)

25. března 2019

Na základě vážných důvodů jsme k 10.7.2018 ukončili spolupráci se společností Bio-Nexus, s.r.o. (dříve Geosense; Cleerio s.r.o.), která pro nás byla doposud poskytovatelem technologické platformy pro data, která vytváříme a poskytujeme v Mapové aplikaci obcím. Důvodem pro odstoupení bylo porušení podmínek spolupráce ze strany BioNexus a dále důvody, které nás vedly ke změně technologie. Vzhledem k těmto skutečnostem, jsme přešli na poskytovatele jiného – dle našeho názoru bezpečnějšího a spolehlivějšího řešení.

WSDP

4. března 2019

V návaznosti na nařízení Evropské Unie GDPR zavedl ČÚZK od nového roku velmi zásadní změny v distribuci údajů dat katastru nemovitostí. Nová data VFK budou pseudoanonymizovaná tzn., budou vydávána bez osobních údajů. K práci s osobními údaji vlastníků parcel, ale i účastníků řízení (a to včetně názvů právnických osob) bude nutné napojit mapový informační systém na webové služby dálkového přístupu (WSDP). Toto napojení bude umožněno prostřednictvím modulu WSDP v informačním systému. Ten umožní získat výpis z katastru nemovitostí (LV), informace o parcele, budově a jednotce a
přehled vlastnictví – vše ve formátu PDF nebo XML.

GDPR

4. března 2019
  • GDPR –General Data Protection Regulation (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů …
  • Účinnost od 25.5.2018
  • Vztahuje se na zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch osobních údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny

Nové partnerství

3. května 2018

Firma Geomorava s.r.o. se stává partnerem firmy T-MAPY se kterou spolupracuje při tvorbě GIS systémů pro obce i města. Stávající spojení zajišťuje našim zákazníkům vysoký standart používaných GIS aplikací se zajištěním regionální podpory zákazníků, zpracování standartních GIS dat a zpracování uživatelsky přizpůsobených dat na míru.

T-MAPY oznamují nové partnerství se společnostmi Geomorava atd.

3. května 2018