Geomorava s.r.o.

 

Jsme odborníky v oblasti GIS technologií. Pomáháme usnadnit správu a evidenci majetku a veškerých dat, které jsou založeny na geografické poloze.

Zpracováváme nejrůznější pasporty a to včetně pořízení vstupních dat až po jejich zapracování do mapového informačního systému.

Našimi klienty jsou města, obce a obecně všichni vlastníci jakéhokoli území, kteří jej chtějí efektivně spravovat.

Provádíme veškeré práce v katastru nemovitostí a v inženýrské geodézii - od geometrických plánů až po vytyčování hranic.

AKTUALITY

Digitální technická mapa ČR

17. října 2023

Společnost GeoMorava má s tvorbou a správou DTM rozsáhlé zkušenosti.

Podílíme se na řadě projektů DTM – od obecních až po soukromé digitální technické mapy. Dlouhodobě nabízíme ucelenou řadu softwarových řešení pro podporu tvorby, správy a údržby DTM. Máme pokročilé nástroje pro její vizualizaci a propojení s dalšími agendovými aplikacemi.

Napojíme vás na DTM a ukážeme vám, jak tato data využít na vašem úřadu. Zajistíme za vás plnění zákonných povinností souvisejících s DTM.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

 

Digitální technická mapa České republiky (DTM ČR) je nejrozsáhlejším projektem na poli geomatiky posledních let. Po mnoha letech příprav nyní vzniká na celém území dílo, které má za cíl poskytovat spolehlivé informace o polohopisu a dopravní a technické infrastruktuře. Centrální komponentou celého systému bude tzv. Informační systém Digitální mapy veřejné správy realizovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Samostatně budou své projekty DTM uskutečňovat dva klíčoví správci dopravní infrastruktury, a to Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a Správa železnic (SŽ).

Zásadní součástí rodiny projektů DTM ČR jsou Digitální technické mapy jednotlivých krajů. Povinností krajů je připravit datovou základnu DTM kraje a zajistit příslušné informační systémy pro její provoz. Kraje začaly spouštět své portály DTM v testovacím provozu v červenci 2023.

Náš partner společnost T-Mapy a DTM 

Informace o změně v mapové aplikaci Geomorava

11. července 2023

K 11.7.2023 došlo k vypnutí Katastrální mapy s historickými údaji k 1.1.2019. Nadále je k dispozici katastrální mapa G, která obsahuje aktuální, každý měsíc aktualizované údaje. V případě, že k přístupu do mapové aplikace používáte zastaralý odkaz, nebude mapová aplikace přístupna (týká se i odkazu na webových stránkách obce). Pokud k této situace u vás došlo, prosím kontaktujte nás, je potřeba k přístupu do mapové aplikace použít nový URL odkaz.

 

GDPR

4. března 2019
  • GDPR –General Data Protection Regulation (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů …
  • Účinnost od 25.5.2018
  • Vztahuje se na zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch osobních údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny

WSDP

4. března 2019

V návaznosti na nařízení Evropské Unie GDPR zavedl ČÚZK od nového roku velmi zásadní změny v distribuci údajů dat katastru nemovitostí. Nová data VFK budou pseudoanonymizovaná tzn., budou vydávána bez osobních údajů. K práci s osobními údaji vlastníků parcel, ale i účastníků řízení (a to včetně názvů právnických osob) bude nutné napojit mapový informační systém na webové služby dálkového přístupu (WSDP). Toto napojení bude umožněno prostřednictvím modulu WSDP v informačním systému. Ten umožní získat výpis z katastru nemovitostí (LV), informace o parcele, budově a jednotce a
přehled vlastnictví – vše ve formátu PDF nebo XML.

Nové partnerství

3. května 2018

Firma Geomorava s.r.o. se stává partnerem firmy T-MAPY, se kterou spolupracuje při tvorbě GIS systémů pro obce i města. Stávající spojení zajišťuje našim zákazníkům vysoký standart používaných GIS aplikací se zajištěním regionální podpory zákazníků, zpracování standartních GIS dat a zpracování uživatelsky přizpůsobených dat na míru.