Mapové podklady

 

Našimi nejčastějšími klienty jsou obce a města, kterým zajišťujeme prostřednictvím mapové aplikace katastrální mapy s pravidelnou aktualizací, data popisných informací katastru nemovitostí, data RÚAIN, historické mapy a ortofota.

Rovněž na přání obce zajistíme dostupný přehled inženýrských sítí od jejich správců, případně zajistíme geodetické zpřesnění nezaměřené inženýrské sítě (vodovod, kanalizace).

Do mapové aplikace jsme schopni vložit již zpracovaná data v různých formátech (UP, pasporty), nebo je naším odborným týmem geodeticky zaměřit či zmapovat.

Zajišťujeme zpracování mapových pokladů a následný tisk přehledových map, plánů měst a obcí.

 

Spolupracujeme s renomovanou společností T-MAPY s.r.o. a jejim geografickým informačním systémem  GIS4U

„GIS4U je novou generací řešení geografického informačního systému (GIS) pro obce a malá města. Koncept řešení vychází z našich více než třiceti let zkušeností a tisíců úspěšných implementací na středních a velkých městech. GIS4U využívá technologie, které obcím a malým městům umožňují aktivně pracovat (nejen) s geografickými daty. To bylo doposud možné jen v robustních a drahých systémech, zatímco GIS4U je cenově dostupné i těm nejmenším obcím.“ říká společnost T- Mapy

  • není nutná žádná instalace, řešení je provozováno na serverech společnosti T-Mapy
  • aplikace dostupná odkudkoliv a kdekoliv
  • katastrální mapy s pravidelnou aktualizací
  • zobrazení územních plánů, inženýrských sítí, zájmových bodů a dalších dat v jedné mapě
  • uživatelská editace Vašich dat a tvorba vlastních evidencí a pasportů (místních komunikací, hřbitovů, veřejného osvětlení,…)
  • nastavení přístupových práv až na úroveň jednotlivých modulů
  • část systému lze provozovat i veřejně a poskytnout tak občanům

ÚSPORA FINANCÍ I ČASU JAK ÚŘADU, TAK OBČANŮ

Pohled na aplikaci T-Mapy

Další efektivní správa majetku obce a veřejného prostranství:

 

Hlášení závad – zapojení občanů do dění ve městě a pomoci se správou majetku obce.

Připomínkování územních plánů - aplikace pro podporu projednávání nového územního plánu nebo změn územních plánů.

Blokové čištění komunikací - kromě základní evidence umožňuje modul informovat veřejnost o plánovaných termínech blokového čištění včetně emailového upozornění na blížící se termín.

Zimní údržba - pro evidenci zimní údržby komunikací. Součástí je i aplikace pro veřejnost.

Evidence investičních záměrů - aplikace pro evidenci a publikování realizovaných i plánovaných investičních akcí na území města.

Digitální povodňové plány - publikování mapové části digitálních povodňových plánů v prostředí GIS technologií.

 

Tvorba a tisk map

 

Zajišťujeme zpracování mapových pokladů a následný tisk výsledných map dle Vašich požadavků.

Může se jednat o přehledové mapky, plány měst a obcí či upravené výstupy z mapové aplikace.  Jsme schopni zajistit tisk na běžný papír, fotopapír i vodě a větru odolnou fólii pro účely velkoformátových plánů měst a obcí.

 
Reklamní tabule