Pasportizace majetku

 

Zpracováváme nejrůznější pasporty a to včetně pořízení vstupních dat až po jejich zapracování do mapového informačního systému a dle potřeby rovněž jejich pravidelnou aktualizaci. Měřená data s geodetickou přesností je možné použít jako podklad pro vyhotovení pasportů.

 

 

 

Pasport místních komunikací

V souladu s vyhláškou provedeme mapování v terénu a vytvoříme tištěnou dokumentaci s přehledem stávajících místních komunikací, včetně chodníků, veřejných parkovišť, prostranství apod. Začleníme i přehled účelových komunikací v obci s příslušnými technickými informacemi. Výsledná data jsou pak připravena pro použití v mapové aplikaci, kde je možné pasport efektivně využívat a spravovat.

Pasport dopravního značení

Zpracujeme seznam stávajícího svislého dopravního značení s lokalizací polohy a s příslušnými technickými informacemi. Výsledná data jsou pak připravena pro použití v mapové aplikaci, kde je možné pasport efektivně využívat a spravovat.

 

GIS4U – V aplikaci je zobrazen kompletní přehled komunikací a svislého dopravního značení s příslušnými technickými informacemi, s polohou k příslušné komunikaci a parcele.


pohled na pasport místních komunikací

 

Pasport veřejného osvětlení

Uděláme buď geodetické zaměření jednotlivých stožárů, nebo jejich schematické zmapování se soupisem technických informací. A vytvoříme tištěnou i elektronickou dokumentaci. Výsledná data jsou připravena pro použití v mapové aplikaci, kde je možné pasport efektivně využívat a spravovat.

GIS4U - Aplikace pro kompletní evidenci veřejného osvětlení - rozvaděče, stožáry, kabely, kabelové skříně, technické prvky, lampy, semafory. Aplikaci je možno doplnit modulem pro evidenci a plánování údržby.

 

Náhled na pasport veřejného osvětlení

Pasport hřbitova

Provedeme kompletní zmapování hřbitova buď geodetických zaměřením všech hrobů, nebo schematickým zmapováním hrobů s určením jejich polohy a výměry. Výsledná data jsou připravena pro použití v mapové aplikaci.

GIS4U - Jednoduchá a přehledná evidence hřbitovní správy propojená s mapou. Aplikace eviduje údaje o hrobových místech, pohřbených osobách, smlouvách a platbách za hrobové místo. Umožňuje historizaci a archivaci dat. Aplikaci je možné rozšířit o moduly pro veřejnost (vyhledávání zesnulých, volných hrobů, významných osobností atd.)

 

náhled aplikace pasport hřbitova obrázek 1

 

náhled aplikace pasport hřbitova obrázek 2

Pasport vodovodů a kanalizací

Na přání zákazníka zpracujeme průběh stávající kanalizace či vodovodu zaměřením povrchových znaků a zpřesnění na základě dalších geodetických zaměření.

GIS4U - Aplikace umožňující evidovat veškeré prvky kanalizační (úseky kanalizací, kanalizační šachty, objekty na kanalizaci) a vodovodní sítě (vodovodní řady, zařízení na vodovodní síti, objekty na vodovodní síti). Aplikaci je možno doplnit modulem pro evidenci a plánování údržby.

Pasport mobiliáře

Geodeticky zaměříme, případně zmapujeme objekty mobiliáře a vytvoříme dokumentaci.

GIS4U - Aplikace pro správu mobiliáře. Skládá se z několika nezávislých modulů - bariéry a zábrany, doprava, hřiště, městský orientační a informační systém, nábytek a vybavení, vodní prvky, jiné. Aplikaci je možno doplnit modulem pro evidenci a plánování údržby.

Pasport památek

Geodeticky zaměříme, případně zmapujeme památkové objekty s příslušným popisem a vytvoříme dokumentaci.

GIS4U - Aplikace pro pasportizaci a správu památkových objektů. Jednotlivé památky lze napojit na Památkový katalog vedený v Národním památkovém ústavu. Dalším modulem je agenda oprav.

Pasport zeleně a další

Geodeticky zaměříme, případně zmapujeme plochy zeleně či dřeviny a vytvoříme dokumentaci.

GIS4U - Aplikace pro evidenci veškeré zeleně - plochy zeleně, biologické prvky (stromy, keře, záhony), technické prvky (kašny, bazény, pískoviště) a doplňky (sochy, průlezky, oplocení). Aplikaci lze doplnit o modul Údržba včetně ceníku úkonů. Další samostatné moduly jsou Dendrologie a Zásahy.